Biznes

Czy fuzje firm są korzystne dla przedsiębiorców?

1.27KViews

Fuzje firm są wcale nie tak rzadkim zjawiskiem. Możemy obserwować je na przykład, gdy lubiany przez nas produkt lub usługa po pewnym czasie zmienia swoją nazwę. Jakie korzyści przynoszą fuzje firm przedsiębiorcom?

Gdy firma podupada

Prowadząc przedsiębiorstwo musimy liczyć się przede wszystkim z konkurencją. Bywa, że jest ona na tyle miażdżąca, że przedsiębiorca nie jest w stanie zaoferować konsumentowi nic ponad to, co już zaoferował. W rezultacie kuszeni lepszymi ofertami konsumenci powoli odchodzą od firmy, zmniejszając jej przychody. Bywa, że brak płynności finansowej, nieodpowiednie zarządzanie lub inne czynniki zmuszają przedsiębiorcę do ogłoszenia upadłości. Jest to ostateczność, gdy wszystkie inne środki zawiodą. Niestety, wiąże się ona z koniecznością zwolnienia pracowników i pozbycia się majątku firmy, co jest bardzo trudne i bolesne. Z pomocą upadającemu przedsiębiorstwu mogą przyjść fuzje firm. Firma może zostać wykupiona przez konkurencję, która pozostawi na miejscu pracowników, i wprowadzi w firmie zmiany, mające na celu zwiększenie produktywności firmy. Takie fuzje firm pozwalają utrzymać całe przedsiębiorstwo, choć często pod zmienioną marką i nieco odmiennymi zasadami. Pracownicy mogą jednak utrzymać swoje stanowiska – im często jest obojętne, dla kogo pracują, byleby mogli nadal pracować i pobierać wynagrodzenie na korzystnych warunkach.

Zwiększanie przychodów firmy

Przedsiębiorcy, którzy mają apetyt na więcej, nie powinni poprzestawać na prowadzeniu swojej firm-matki. Powinni dążyć do powiększania swoich zasobów, generowania jeszcze większych przychodów. Fuzje firm mogą być dobrym sposobem na to, by wykupić podupadającą firmę, i dzięki temu zaoszczędzić czas i pieniądze na zbudowanie nowej firmy od podstaw. Jeśli budżet firmowy pozwala na przejęcie kolejnej firmy i uczynienie z firmy-matki potężnego imperium, warto do tego dążyć.

Z punktu widzenia ekonomicznego, fuzje firm są bardzo dobrą strategią pozwalającą łączyć siły i zmniejszać konkurencyjność na rynku. Często jednak budzą sprzeciw różnych organów antymonopolowych, ponieważ po połączeniu sił wiele firm nabiera pozycji dominującej na rynku. Jest to więc pewne zagrożenie dla mniejszych przedsiębiorców, którzy z czasem mogą podzielić los wchłoniętej przez konkurenta firmy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

-iso.pl crx.pl earchmarket24.com